Úvod » Ruční a strojové mytí PODLAH » Savo na podlahy a povrchy Magnolia 5 kg


        

Savo na podlahy a povrchy Magnolia 5 kg

skladem

 

Číslo produktu: D148
obchodní partner bez DPH 179,50 Kč
běžná cena bez DPH: 206,61 Kč
běžná cena s DPH (21 %):
250,00 Kč

do košíku:
  ks  

Přípravek s vůní magnolie ke každodennímu úklidu ploch v kancelářích, školách, školkách, zdravotnických zařízeních apod. Odstraňuje mastnotu i zaschlou špínu. Používejte na podlahové plochy, stoly, kachličky a jiné omyvatelné povrchy.

Použití: Pro běžný úklid dávkujte 50 ml na 5 l vody. Při silném znečištění je možno koncentraci zvýšit nebo naneste bez ředění, pak setřete nebo opláchněte.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:  Způsobuje vážné poškození očí. Může vyvolat alergickou reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Pokyny pro bezpečné zacházení: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné pryžové rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.