SATUR sypký písek 500 g

skladem

 

Číslo produktu: D791
obchodní partner bez DPH 19,00 Kč
běžná cena bez DPH: 20,66 Kč
běžná cena s DPH (21 %):
25,00 Kč

do košíku:
  ks  

Sypký písek parfemován jemnou citronovou vůní na nádobí, vany, UH, smalt a keramiku.

Signální slovo:     VAROVÁNÍ

Standardní věty o nebezpečnosti:   Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:   Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Nebezpečné složky, které musí být uvedeny na etiketě:   Uhličitan vápenatý, Uhličitan sodný, Alkylbenzensulfonát sodný

SATUR SYPKÝ PÍSEK 500g