Úvod » Profesionální balení » GO! MÝDLOVÝ ČISTIČ 5l na nábytek a podlahy


        

GO! MÝDLOVÝ ČISTIČ 5l na nábytek a podlahy

skladem

 

Číslo produktu: D769
běžná cena bez DPH: 123,14 Kč
běžná cena s DPH (21 %):
149,00 Kč

do košíku:
  ks  

 GO! Mýdlový čistič je jemný přípravek pro dokonalé čištění a ošetření dřevěných a laminátových povrchů a podlah. Přípravek lze použít i na linolea, dlažbu a mramor. Podlahy a povrchy jsou po použití přípravku lesklé, přípravek vytváří antistatický náboj.

Použití: do 5 litrů mycího roztoku dávkujte 3 polévkové lžíce přípravku..

Signální slovo:        VAROVÁNÍ

Standardní věty o nebezpečnosti:

H319                        Způsobuje vážné podráždění očí 

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102                        Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280                        Používejte ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351+P338     PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+313                 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření

   Nebezpečné složky, které musí být uvedeny na etiketě

Hydroxid sodný, Laureth sulfát sodný, Diethanolamid kyseliny kokosové

GO! MÝDLOVÝ ČISTIČ 5l na nábytek a podlahy