Úvod » Fine prací gel na bílé prádlo 4L, 67 PD


        

Fine prací gel na bílé prádlo 4L, 67 PD

skladem

 

Číslo produktu: W080
běžná cena bez DPH: 96,69 Kč
běžná cena s DPH (21 %):
117,00 Kč

do košíku:
  ks  

Prací gel na bílé a barevné prádlo, je vhodný na tuční praní i praní v pračce. Má dobré odmašťovací schopnosti, výborně odstraňuje skvrny z textilií a udržuje přirozenou barvu.

Bezpečnostní upozornění:


        
     Varování

 

Standardní věty o nebezpečnosti:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

 

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Všeobecně: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

Reakce: P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P301+P330+P331+P311 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.